ပင်မစာမျက်နှာ / ကျားမတန်းတူညီမျှရေး အသိပညာမြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်းအစီအစဉ် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်

ကျားမတန်းတူညီမျှရေး အသိပညာမြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်းအစီအစဉ် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ကျားမတန်းတူညီမျှရေး အသိပညာမြှင့်တင်ခြင်း သင်တန်းအစီအစဉ်တစ်ခုကို စက်တင်ဘာလ ၁၂ နေ့မှ ၁၃ ရက်နေ့ အထိ နှစ်ရက်တာသင်တန်းကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ International Foundation for Electoral Systems (IFES) နှင့် ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့အစည်းတို့ ပူးပေါင်းကာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ရုံးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။


Related News