ပင်မစာမျက်နှာ / ကျားမရေးရာ အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုကို တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသူများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများဖိုရမ် ကျင်းပ

ကျားမရေးရာ အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုကို တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသူများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများဖိုရမ် ကျင်းပ

ကျားမရေးရာအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုကို တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသူများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများဖိုရမ် (Forum on Service Provisions for Gender – Based Violence Survivors) ကို ၉ မေလ၊ ၂၀၁၈ သင်္ဂဟဟိုတယ်၊ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။


Related News