ပင်မစာမျက်နှာ / ကျား မ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် နိုင်ငံရေးကျား မ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် နိုင်ငံရေးတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်မှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်

ကျား မ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် နိုင်ငံရေးကျား မ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် နိုင်ငံရေးတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်မှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်

ကျား၊ မတန်းတူ ညီမျှမှုနှင့် နိုင်ငံရေးတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်မှု ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ (Conference on Gender, Inclusion, and Political Participation) ကို ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၂၁)ရက်နေ့တွင် Chatrium Hotel ၌ ရောင်ခြည်သစ်၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် International Foundation for Electoral System တို့မှ ပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်လွှတ်တော်များမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ စုစုပေါင်း ၁၂၀ ဦးခန့် တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ယင်းဆွေးနွေးပွဲသည် ဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ယခုအကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပထမအကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲမှ အကြံပြုချက်များ၊ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်များကို သုံးသပ်ခဲ့သည့်အပြင် ကျား မ တန်းတူရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့်ကဏ္ဍများကို ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးအကြံပြုခဲ့ကြပါသည်။


Related News