ပင်မစာမျက်နှာ / ကျား/မ ရေးရာခေါင်းဆောင်မှု သင်တန်း မော်ဂျူး(၃)အတွက်ဆွေးနွေး

ကျား/မ ရေးရာခေါင်းဆောင်မှု သင်တန်း မော်ဂျူး(၃)အတွက်ဆွေးနွေး

ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့မှရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသော အားလုံးပါဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုစီမံကိန်းအောက်ရှိ ကျား/မရေးရာ ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်း မော်ဂျူး(၁)၊ (၂)တွင် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည့် မြို့နယ်(၄)ခုမှ သင်တန်းသူများနှင့် စစ်တွေမြို့၌ ၁၆.၁၂.၂၀၁၈ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံ၍ မော်ဂျူး(၃)သင်တန်းတွင် ထည့်သွင်းသင်ကြားသင့်သည့် အကြောင်းအရာတချို့အား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။


Related News