ပင်မစာမျက်နှာ / ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်

တည်နေရာ

မေလ်းပို့ရန်

တခုခု ပြောစရာရှိယင် မက်ချ်ေ့ထားခဲ့ပါ

  ဆက်သွယ်ရန်

  ဖုန်းခေါ်ဆိုရန်

  ၀၁ ၂၃၀၄၉၇၃ (ဖက်စ်)

  ၀၉ ၇၇၉၂၅၇၈၆၃

  ၀၉ ၂၅၀၅၂၆၇၈၉

  ၀၉ ၄၉၅၈၃၃၃၇


  အီးမေလ်း

  info@yaungchitthit.org


  ရုံးလိပ်စာများ

  ရန်ကုန်ရုံး

  အခန်းအမှတ်(၃၀၄)၊ တတိယထပ်၊ တိုက်(A)၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ဒိုင်းမွန်းကွန်ဒို၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊  ပြည်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။


  စစ်တွေရုံး

  အမှတ်  ၄၄၊    ကမ်းနားလမ်း၊ မိဇံရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့။


  ကျောက်ဖြူရုံး

  အမှတ်(၇၄)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အရှေ့ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ကျောက်ဖြူမြို့။


  ဆိုရှယ်လ်မီဒီယာ