ပင်မစာမျက်နှာ / တွဲလက်ညီညီကမ်ပိန်းလက်ကမ်းစာစောင်

တွဲလက်ညီညီကမ်ပိန်းလက်ကမ်းစာစောင်

အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ ပိုများဖို့ တွဲလက်ညီညီရပ်ကြစို့ ” ကမ်ပိန်းလက်ကမ်းစာစောင် မြန်မာလို ရယူရန် – http://goo.gl/5tiGx7

To get the link of “ We Stand Together for More Women Leaders” in English – goo.gl/M21JS2