ပင်မစာမျက်နှာ / ပရိုဂရမ်များ /ရပ်ရွာအမျိုးသမီးများ၏ လူမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ရပ်ရွာအမျိုးသမီးများ၏ လူမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ အမျိုးသမီး အများစုမှာ ထမင်းချက်၊ အဝတ်လျှော်၊ ရေခပ်၊ ထင်းသယ် စသော ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေမရရှိသည့် အိမ်တွင်းမှုအလုပ်များကိုသာ လုပ်ကိုင်နေကြရသည်။ ထို့ကြောင့် ရောင်ခြည်သစ်အနေဖြင့် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများအကြား အိမ်တွင်းကိစ္စတာဝန်ခွဲဝေယူမှု အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများနှင့် အမျိုးသမီးများ စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် ပိုမိုပါဝင် လာနိုင်စေရန် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များကို လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။