ပင်မစာမျက်နှာ / ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့အား မိတ်ဆက်ပြောကြားခြင်း ပြုလုပ်

ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့အား မိတ်ဆက်ပြောကြားခြင်း ပြုလုပ်


ရောင်ခြည်သစ်၊ UNWOMEN နှင့် OXFAM တို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သော ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီမံချက်အကြောင်းအရာများကို ၂၃၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၁၈ ရက်နေ့၊ စစ်တွေမြို့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အား မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။


Related News