ပင်မစာမျက်နှာ / လူငယ်အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်း အပြီးလုပ်ဆောင်ချက် မော်လမြိုင်တွင် ပြုလုပ်

လူငယ်အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်း အပြီးလုပ်ဆောင်ချက် မော်လမြိုင်တွင် ပြုလုပ်

ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့၏အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်တင်မှု အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် She Leads Program မှ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် လူငယ်အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း မော်ဂျူး(၁) သင်တန်းပြီးလုပ်ဆောင်ချက်များကို မော်လမြိုင်ရှိ She Leads သင်တန်းသူ မဖူးပွင့်ဇော်က ကျား/မတန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ပြန်လည်မျှဝေပေးခဲ့သည်။ အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်များ ပိုမိုများပြားလာစေရန် ရည်ရွယ်သည့် ယင်းသင်တန်းလုပ်ဆောင်ချက်များတွင် သင်တန်းတွင် လေ့လာသင်ယူခဲ့ရသည့် သင်ခန်းစာများ၊ ဗဟုသုတများကို မိမိတို့ရပ်ရွာတွင် ပြန်လည်လက်ဆင့်ကမ်း မျှဝေပေးခဲ့ကြသည်။


Related News