ပင်မစာမျက်နှာ / လူငယ်အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်း မော်ဂျူး(၂)အပြီး လုပ်ဆောင်ချက် ဘားအံတွင် ပြုလုပ်

လူငယ်အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်း မော်ဂျူး(၂)အပြီး လုပ်ဆောင်ချက် ဘားအံတွင် ပြုလုပ်

ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့၏အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်တင်မှု အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် She Leads Program မှ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သော လူငယ်အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း မော်ဂျူး(၂) သင်တန်းပြီး လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဘားအံမြို့ရှိ She Leads သင်တန်းသူ မနန်းမူလာဖောင်း (ခ) ဖောင်းဖောင်းက ကျား/မတန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ပြန်လည်မျှဝေပေးခဲ့သည်။ ယင်းအပြင် ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့က ဦးစီးလုပ်ဆောင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့် နေရာများတွင် အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုမှုနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုများ ပိုမိုများပြားလာစေရန် ရည်ရွယ်ပြုလုပ်သည့် တွဲလက်ညီညီကမ်ပိန်း (We Stand Together)ကို မိတ်ဆက်မျှဝေပေးခဲ့သည်။


Related News