ပင်မစာမျက်နှာ / အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်း(ရှမ်းမြောက်) မော်ဂျူး(၁) ပြုလုပ်

အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်း(ရှမ်းမြောက်) မော်ဂျူး(၁) ပြုလုပ်

ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့အစည်းသည် She Leads Program ၏ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သော အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်း (Beginner Training) ကို လားရှိုးမြို့တွင် သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့မှ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည် ။ အဆိုပါသင်တန်းကို ရှမ်းမြောက်ရှိ အသက် ၁၇ နှစ်မှ ၄၅ နှစ်ကြားရှိ အမျိုးသမီးများတက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။


Related News