ပင်မစာမျက်နှာ / အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး အဆင့်မြင့်သင်တန်း ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်

အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး အဆင့်မြင့်သင်တန်း ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်

ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့၏အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်တင်မှု အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် She Leads Program မှ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး အဆင့်မြင့်သင်တန်းကို စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်မှ ၂၂ ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်မြို့ရှိ Orchid Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယင်းသင်တန်းသည် She Leads အမျိုးသမီးစွမ်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်မှ ပြုလုပ်သော အခြေခံသင်တန်းများကို တက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့သည့် အမျိုးသမီးများကို အဆင့်မြင့်သင်တန်းအနေဖြင့် ပြန်လည်ခေါ်ယူ၍ တက်ရောက်စေခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းသင်တန်းတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မကွေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းနှင့် ပဲခူးတိုင်း ဒေသများရှိ She Leads သင်တန်းသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။


Related News