ပင်မစာမျက်နှာ / အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်း မော်ဂျူး (၂) လားရှိုးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်

အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်း မော်ဂျူး (၂) လားရှိုးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်

ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့၏အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်တင်မှု အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် She Leads Program မှ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သော အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း မော်ဂျူး(၂) ကို စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့မှ ၁၅ ရက်နေ့ထိ လားရှိုးမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသူ ၂၇ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။


Related News