ပင်မစာမျက်နှာ / အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်း မော်ဂျူး(၁) တနင်္သာရီတိုင်းတွင် ကျင်းပ

အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်း မော်ဂျူး(၁) တနင်္သာရီတိုင်းတွင် ကျင်းပ

ရောင်ခြည်သစ်သည် အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း မော်ဂျူး(၁) ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၄ ရက်နေ့မှ ၂၇ ရက်နေ့ထိ တနင်္သာရီတိုင်း မြိတ်မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသင်တန်းတွင် တနင်္သာရီတိုင်းရှိ ဘုတ်ပြင်းမြို့၊ ကော့သောင်းမြို့၊ ကျွန်းစုမြို့၊ တနင်္သာရီမြို့၊ ထားဝယ်မြို့၊ သရက်ချောင်းမြို့၊ ရေဖြူမြို့၊ လောင်းလုံမြို့၊ ပုလောမြို့၊ မြိတ်မြို့ စသည့်မြို့နယ်များမှ အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၄၅ နှစ်အတွင်း အမျိုးသမီး ၃၂ ဦးတို့ တက်ရောက်နေကြပါသည်။ ယင်းသင်တန်းတွင် ခေါင်းဆောင်မှုမိတ်ဆက်၊ ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှု၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုအရေးပါပုံ၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနှင့် တာဝန် စသည့်သင်ခန်းစာများအပါအဝင် သင်ခန်းစာအများအပြားကို ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။


Related News