ပင်မစာမျက်နှာ / အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်မြှင်တင်ရေး အဆင့်မြင့်သင်တန်း တောင်ကြီးတွင် ကျင်းပ

အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်မြှင်တင်ရေး အဆင့်မြင့်သင်တန်း တောင်ကြီးတွင် ကျင်းပ

အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး အဆင့်မြင့်သင်တန်း (တောင်ကြီး)ကို ၂၀၁၈ခုနှစ် မေလ ၁၂ရက်နေ့မှ ၁၆ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းကို နေပြည်တော်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ရှမ်း(တောင်)နှင့် ရှမ်း(ရှေ့)တို့က အခြေခံသင်တန်းပြီးမြောက်ခဲ့သူ သင်တန်းသူ စုစုပေါင်း ၂၇ဦး တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။


Related News