ပင်မစာမျက်နှာ / ကျား/မရေးရာ ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်း မော်ဂျူး (၃) ပြုလုပ်

ကျား/မရေးရာ ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်း မော်ဂျူး (၃) ပြုလုပ်

အားလုံးပါဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုစီမံကိန်း၊ ကျားမရေးရာ ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းကို စစ်တွေ၊ ပေါက်တော၊ မြောက်ဦးနှင့်ပုဏ္ဏားကျန်းမြို့နယ်တို့ရှိ ကျေးရွာ(၈) ရွာမှ မော်ဂျူး ၁၊ ၂ သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သည့် အမျိုးသမီး (၂၉) အား ထပ်မံ၍ ကျား/မ ရေးရာ ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်း မော်ဂျူး-၃ ကို စစ်တွေမြို့၊ အာရီယန်ခန်းမတွင် (၁.၂.၂၀၁၉) မှ (၄.၂.၂၀၁၉) နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့သည်။


Related News