ပင်မစာမျက်နှာ / ‘အားလုံးပါဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုစီမံကိန်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကျား/မ ရေးရာ ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းမော်ဂျူး-၂”

‘အားလုံးပါဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုစီမံကိန်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကျား/မ ရေးရာ ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းမော်ဂျူး-၂”

စစ်တွေ၊ ပေါက်တော၊မြောက်ဦး နှင့်ပုဏ္ဏားကျန်းမြို့နယ်တို့ရှိ ကျေးရွာ(၈)ရွာမှ “ မော်ဂျူး-၁” သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သည့် အမျိုးသမီး (၂၉) အား ထပ်မံ၍ ကျား/မ ရေးရာ ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်း” မော်ဂျူး-၂” ကိုစစ်တွေမြို့၊ မင်းသူရိယခန်းမတွင် (၁၃.၁၂.၂၀၁၈) မှ (၁၅.၁၂.၂၀၁၈) နေ့အထိဆွေးနွေးပို့ချလျက်ရှိသည်။


Related News