ပင်မစာမျက်နှာ / နေရပ်စွန့်ခွာရွေ့ပြောင်းနေထိုင်စခန်းရှိ အမျိုးသမီးများအတွက် အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းပြုလုပ်

နေရပ်စွန့်ခွာရွေ့ပြောင်းနေထိုင်စခန်းရှိ အမျိုးသမီးများအတွက် အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းပြုလုပ်

ရောင်ခြည်သစ်က ဦးဆောင်ပြုလုပ်သော နေရပ်စွန့်ခွာ အမျိုးသမီးများအတွက် ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့် သင်တန်း မော်ဂျုး (၁)ကို ဇူလိုင်လ (၃၀)  –  သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေထိလည်းကောင်း၊ မော်ဂျုး(၂) ကို ၂၆ – ၂၈ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၈ ထိလည်းကောင်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။


Related News