ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့အား မိတ်ဆက်ပြောကြားခြင်း ပြုလုပ်


ရောင်ခြည်သစ်၊ UNWOMEN နှင့် OXFAM တို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သော ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီမံချက်အကြောင်းအရာများကို ၂၃၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၁၈ ရက်နေ့၊ စစ်တွေမြို့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အား မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။… Read more...


အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ ပိုများဖို့ တွဲလက်ညီညီ ရပ်ကြစို့ ကမ်ပိန်း တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ သဃ်န်းအော်ကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်

She Leads အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး မတင့်တင့်ဝင်းက ၂၉၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၁၈ တွင် She Leads အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းမှ ရရှိခဲ့သော သင်ခန်းစာများကို တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ သင်္ဃန်းအော်ကျေးရွာတွင် ပြန်လည်မျှဝေခြင်းနှင့် တွဲလက်ညီညီကမ်ပိန်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူ ဒေသခံ ၂၅ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့က ဦးစီးလုပ်ဆောင်သည့် တွဲလက်ညီညီကမ်ပိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့် နေရာများတွင် အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုမှုနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုများ ပိုမိုများပြားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ လုပ်ဆောင်သွားမည့် ကမ်ပိန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အဆင့်တိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ တက်ကြွစွာပါဝင်ရန် စည်းရုံးပြောဆိုခြင်းများ၊ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ ပိုမိုများပြားလာစေခြင်းကို လူထုထောက်ခံမှုရရှိအောင် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများ၏ ပံ့ပိုးမှုများ ရရှိလာစေရန် အဓိကထား ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။

 Read more...


အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ ပိုများဖို့ တွဲလက်ညီညီ ရပ်ကြစို့ ကမ်ပိန်း တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်တွင် ပြုလုပ်

She leads အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး မစန္ဒာရှိန် က အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းမှ ရရှိခဲ့သော သင်ခန်းစာများကို ၂၈၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၁၈ ရက်နေ့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ စတိန်ကျေးရွာ၊ ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ် တွင် ပြန်လည်မျှဝေခြင်းနှင့် တွဲလက်ညီညီကမ်ပိန်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူ ဒေသခံ ၂၇ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့က ဦးစီးလုပ်ဆောင်သည့် တွဲလက်ညီညီကမ်ပိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်နေရာများတွင် အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုမှုနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုများ ပိုမိုများပြားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ လုပ်ဆောင်သွားမည့် ကမ်ပိန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အဆင့်တိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ တက်ကြွစွာပါဝင်ရန် စည်းရုံးပြောဆိုခြင်းများ၊ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ ပိုမိုများပြားလာစေခြင်းကို လူထုထောက်ခံမှုရရှိအောင် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများ၏ ပံ့ပိုးမှုများ ရရှိလာစေရန် အဓိကထား ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။Read more...


.အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ ပိုများဖို့ တွဲလက်ညီညီ ရပ်ကြစို့ ကမ်ပိန်း တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်တွင် ပြုလုပ်

She Leads အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး မမြနှင်းရည်က ၂၆၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၁၈ တွင် She Leads အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းမှ ရရှိခဲ့သော သင်ခန်းစာများကို တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျွန်းစုမြို့နယ် တွင် ပြန်လည်မျှဝေခြင်းနှင့် တွဲလက်ညီညီကမ်ပိန်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူ ဒေသခံ ၂၄ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့က ဦးစီးလုပ်ဆောင်သည့် တွဲလက်ညီညီကမ်ပိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်နေရာများတွင် အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုမှုနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုများ ပိုမိုများပြားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ လုပ်ဆောင်သွားမည့် ကမ်ပိန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အဆင့်တိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ တက်ကြွစွာပါဝင်ရန် စည်းရုံးပြောဆိုခြင်းများ၊ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ ပိုမိုများပြားလာစေခြင်းကို လူထုထောက်ခံမှုရရှိအောင် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများ၏ ပံ့ပိုးမှုများ ရရှိလာစေရန် အဓိကထား ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။

 Read more...


စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် အာရှရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအသီးသီးမှပါဝင်ပတ်သက်သူများ ဖိုရမ် ကျင်းပ

သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ကိုလံဘိုမြို့တွင်ကျင်းပသော စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် အာရှရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကဏ္ဍစုံမှ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ ဖိုရမ် ပထမနေ့ကို မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခင်မောင်ဦး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှအဖွဲ့ဝင် ဦးစိုးရယ်၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့လည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ရေရှည်တည်တံ့သည့် ဒီမိုကရေစီကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ ရွေးကောက်ပွဲစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအကြား ဆက်သွယ်ဆောင်သွယ်မှုများကို သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ သမ္မတ Maithripala Sirisena နှင့် လွတ်လပ်သော ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အာရှကွန်ရက်(Asia Network for Free Election)၏ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း Mr. Damaso G.Magbual.တို့က ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းဖိုရမ်ကို ၂၇၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၁၈ မှ၂၈၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၁၈ထိ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ကိုလံဘိုမြို့တွင် နှစ်ရက်တာ ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။

 Read more...


ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့အား မိတ်ဆက်ပြောကြားခြင်း ပြုလုပ်

ရောင်ခြည်သစ်၊ UNWOMEN နှင့် OXFAM တို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သော ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီမံချက်အကြောင်းအရာများကို ၂၃၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၁၈ ရက်နေ့၊ စစ်တွေမြို့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အား မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။

Read more...

အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်း(ရှမ်းမြောက်) မော်ဂျူး(၁) ပြုလုပ်

ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့အစည်းသည် She Leads Program ၏ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သော အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်း (Beginner Training) ကို လားရှိုးမြို့တွင် သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့မှ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည် ။ အဆိုပါသင်တန်းကို ရှမ်းမြောက်ရှိ အသက် ၁၇ နှစ်မှ ၄၅ နှစ်ကြားရှိ အမျိုးသမီးများတက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။… Read more...


She Leads Talk (Yangon) ကျင်းပပြုလုပ်

ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့အစည်းသည် အမျိုးသမီးနှင့် ဥပဒေအကြောင်းအရာစကားဝိုင်းကို ဇူလှိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့ စနေနေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ စကားဝိုင်းတွင် The Fifth Pillar မှ ဦးနေဝင်းနိုင်က ဥပဒေ၏သဘောတရား၊ ကျား/မဖြစ်တည်မှုအတွက် ဥပဒေ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအခြေအနေများနှင့် အမျိုးသမီးများဖြင့် သက်ဆိုင်နေသော ဥပဒေဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးကာ တက်ရောက်ကြသော She Leads သင်တန်းသူများက အပြန်အလှန် မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။… Read more...