ပင်မစာမျက်နှာ / မတ်လ(၈)ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ကို ပြည်နယ်အဆင့်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌါနမှ ဦးဆောင်ပြီး လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်

မတ်လ(၈)ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ကို ပြည်နယ်အဆင့်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌါနမှ ဦးဆောင်ပြီး လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်

ယနေ့ မတ်လ(၈)ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ကို ပြည်နယ်အဆင့်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌါနမှ ဦးဆောင်ပြီး လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအခမ်းအနားတွင် မိမိတို့ရောင်ခြည်သစ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှလည်း အမျိုးသမီးများနှင့်ပတ်သက်သည့်လှုပ်ရှားမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများကို ပါဝင်ပြသခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသည့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အခြားသောစိတ်ပါဝင်စားသူများမှ လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီး လုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ဆောင်နေမှုများအား ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့မှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။


Related News