ပင်မစာမျက်နှာ / She Leads Talk စကားဝိုင်း ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်

She Leads Talk စကားဝိုင်း ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းခေါင်းစဉ်အမည်ဖြင့် She Leads Talk အစီအစဉ်ကို စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ တွင် ရောင်ခြည်သစ်ရုံးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ She Leads Talk တွင် ရောင်ခြည်သစ် အဖွဲ့အစည်း၏ ရန်ကုန်သင်တန်းသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း အကြောင်းအရာများကို အချင်းချင်းပြန်လည်ဝေမျှသည့်ပုံစံဖြင့် ဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ကြပါသည်။ She Leads Program သည် အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့မှ ပြုလုပ်သည့် အစီအစဉ်တခုဖြစ်သည်။ ယင်းအစီအစဉ်တွင် အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းများနှင့် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများကို မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းတွင် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။


Related News