ပင်မစာမျက်နှာ / She Leads Talk (Yangon) ကျင်းပပြုလုပ်

She Leads Talk (Yangon) ကျင်းပပြုလုပ်

ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့အစည်းသည် အမျိုးသမီးနှင့် ဥပဒေအကြောင်းအရာစကားဝိုင်းကို ဇူလှိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့ စနေနေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ စကားဝိုင်းတွင် The Fifth Pillar မှ ဦးနေဝင်းနိုင်က ဥပဒေ၏သဘောတရား၊ ကျား/မဖြစ်တည်မှုအတွက် ဥပဒေ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအခြေအနေများနှင့် အမျိုးသမီးများဖြင့် သက်ဆိုင်နေသော ဥပဒေဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးကာ တက်ရောက်ကြသော She Leads သင်တန်းသူများက အပြန်အလှန် မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။


Related News